Nhà thờ họ là loại hình kiến trúc tâm linh từ bao đời nay, kiến trúc nhà thờ họ rất phổ biến tại Việt Nam